Τα γνωστοτερα flash mobs ever

Flash mob = ομάδα ανθρώπων που συναθροίζονται αυθόρμητα και ξαφνικά σε δημόσιο χώρο και εκτελούν κάποια φαινομενικά αδιάφορη και άσκοπη ενέργεια για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Read More