Νέα από το διαδίκτυο 

10 δισ. ευρώ περιμένουν στα κρατικά ταμεία έως το τέλος Δεκεμβρίου

ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας και έμμεσοι φόροι ύψους 15 δισ. ευρώ σχεδόν 5 δισ. ευρώ το μήνα θα πρέπει να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2017 προκειμένου να πιαστούν οι στόχοι του προϋπολογισμού.
Ο τελευταίος μήνας του έτους είναι παραδοσιακά ο πιο επι…

βαρυμένος για τα νοικοκυριά καθώς περιλαμβάνει εκτός των φόρων και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις και τα τέλη κυκλοφορίας ύτψους 1,1 δισ. ευρώ.

Με βάση τις προβλέψεις του Μεσοπρόθεσμου και σε συνάρτηση με τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο εννεάμηνο, έως το τέλος του έτους απαιτούνται πληρωμές 7,5 δισ. ευρώ έμμεσων φόρων εκ των οποίων το 1,1 δισ. ευρώ είναι τέλη κυκλοφορίας.

Επιπλέον ο φόρος εισοδήματος που θα πρέπει να πληρωθεί ανέρχεται σε  5,071 δισ. ευρώ, ενώ ο φόρος περιουσίας ανέρχεται σε  1,437 δισ. ευρώ (μαζί με τις δύο τελευταίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ Ιανουάριο και Φεβρουάριο).

Η υστέρηση στα έσοδα μέχρι σήμερα είναι δεδομένη, καθώς στο τέλος Σεπτεμβρίου διαμορφώθηκε στα 951 εκατ. ευρώ. Ωστόσο η επίτευξη των στόχων είναι ιδιαίτερα σημαντική με δεδομένο ότι είναι σε εξέλιξη οι συζητήσεις με τους εκπροσώπους των  θεσμών στο πλαίσιο της τρίτης αξιολόγησης.

Διαβάστε περισσότερα

Related posts